ออกแบบ ผลิต ชุดยูนิฟอร์ม ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มเครื่องแบบทางการแพทย์


 • ชุดหมอ ชุดแพทย์


 •  Contact Person

  คุณ สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์ Email: cathsukanya_su@thanulux.com

 • Contact ADDRESS

  บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
   Tel. No.(02) 295-0911-19
  Fax No. : (02) 295-0911-19
  Website : www.thanulux.com