ออกแบบ ผลิต ชุดยูนิฟอร์ม เครื่องแบบพนักงาน


 • ยูนิฟอร์มสตรี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตัดชุดยูนิฟอร์ม


 •  Contact Person

  คุณ สุธรรม เหล่ากิจพาณิชย์ Email: sutham@thanulux.com

  คุณ สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์ Email: cathsukanya_su@thanulux.com

  Hot line!! 081-632-1070

 • Contact ADDRESS

  บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
   Tel. No.(02) 295-0911-19 (02) 295-4171-80
  Fax No. : (02) 295-0911-19
  Website : www.thanulux.com